Eksporter pakking
Vi bryr oss om produktkvalitet.
Derfor er hensikten med sikker transport av hver bestilling nøye pakket for å opprettholde kvaliteten transporten.
Vi kan tilby rask rekkefølge levering i noe land, takket være de ledende transportselskap som driver transport.
Våre viktigste kunder er funnet i Sverige, Norge, Danmark, Belgia og Holland.

Vi vil gjerne jobbe med hver av dere!